Условия за ползване

Условия за ползване


Условия за ползване на уебсайта

Версия 1.0

Уебсайтът www.r-class.bg, намиращ се на www.r-class.bg, е произведение с авторски права, принадлежащо на Sport LIne LTD. Някои функции на Сайта могат да бъдат предмет на допълнителни указания, условия или правила, които ще бъдат публикувани на Сайта във връзка с такива функции.

Всички такива допълнителни условия, указания и правила са включени чрез позоваване в тези Условия.

Тези Условия за ползване описват правно обвързващите условия, които контролират използването на Сайта. С ВЛИЗАНЕ В САЙТА, ​​СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПЪЛНЯВАМТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ и заявявате, че имате правомощия и капацитет да влизате в тези Условия. ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ НАЙ-МАЛКО НА 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ЗА ДА ИМАТЕ ДОСТЪП ДО САЙТА. АКО НЕ ОТГОВАРЯТЕ НА ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ И / ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

Тези условия изискват използването на арбитраж Раздел 10.2 на индивидуална основа за разрешаване на спорове, а също и ограничаване на средствата за защита, които са на разположение на вас в случай на спор.

Достъп до сайта

При спазване на настоящите условия. Компанията ви предоставя непрехвърлим, неизключителен, отменяем, ограничен лиценз за достъп до Сайта единствено за ваша лична, нетърговска употреба.

Определени ограничения. Правата, одобрени за вас в настоящите Условия, са предмет на следните ограничения: (а) няма да продавате, давате под наем, прехвърляте, преотстъпвате, разпространявате, хоствате или по друг начин да експлоатирате по търговски начин Сайта; (б) няма да променяте, правите производни произведения на, разглобявате, компилирате или реверсирате всяка част от Сайта; (в) няма да имате достъп до Сайта, за да създадете подобен или конкурентен уебсайт; и (г) с изключение на изрично посоченото тук, никоя част от Сайта не може да се копира, възпроизвежда, разпространява, преиздава, изтегля, показва, публикува или предава под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, освен ако е посочено друго, всяко бъдещо издание, актуализация или друго допълнение към функционалността на Сайта е предмет на настоящите Условия. Всички забележки за авторски права и други права на собственост на Сайта трябва да бъдат запазени във всички негови копия.

Компанията си запазва правото да променя, спира или прекратява Сайта със или без предизвестие. Вие приехте, че Компанията няма да носи отговорност пред вас или трета страна за промяна, прекъсване или прекратяване на Сайта или на която и да е част.

Без поддръжка или поддръжка. Вие се съгласявате, че Компанията няма да има задължение да ви предоставя поддръжка във връзка със Сайта.

Изключвайки всяко потребителско съдържание, което можете да предоставите, вие знаете, че всички права върху интелектуалната собственост, включително авторски права, патенти, търговски марки и търговски тайни в Сайта и неговото съдържание, са собственост на доставчици на Компания или Компании. Имайте предвид, че тези Условия и достъпът до Сайта не ви дават никакви права, право на собственост или интерес към или права върху интелектуална собственост, с изключение на ограничените права за достъп, изразени в раздел 2.1. Компанията и нейните доставчици запазват всички права, които не са предоставени в настоящите условия.

Потребителско съдържание

Потребителско съдържание. „Потребителско съдържание“ означава всякаква и цялата информация и съдържание, които потребителят предоставя на Сайта. Вие носите изключителна отговорност за потребителското си съдържание. Вие носите всички рискове, свързани с използването на вашето Потребителско съдържание. С настоящото удостоверявате, че Вашето потребителско съдържание не нарушава нашата Политика за приемливо използване. Нямате право да представяте или да внушавате на другите, че Вашето Потребителско съдържание по някакъв начин се предоставя, спонсорира или одобрява от Компанията. Тъй като вие сами носите отговорност за потребителското си съдържание, можете да се изложите на отговорност. Компанията не е длъжна да архивира всяко Потребителско съдържание, което публикувате; също така, вашето Потребителско съдържание може да бъде изтрито по всяко време без предварително уведомление до вас. Вие носите пълна отговорност за създаването на собствени резервни копия на вашето Потребителско съдържание, ако желаете.

С настоящото предоставяте на Компанията необратим, неексклузивен и безплатен лиценз в световен мащаб, за да възпроизвежда, разпространява, публично показва и изпълнява, подготвя производни произведения на, включва в други произведения и по друг начин използва и използва вашето Потребителско съдържание и да предоставите субликлинг на горепосочените права, единствено за целите на включване на Вашето Потребителско съдържание в Сайта. По този начин необратимо се отказвате от всякакви претенции и твърдения за морални права или приписване по отношение на вашето Потребителско съдържание.

Връзки и реклами на трети страни; Други потребители

Връзки и реклами на трети страни. Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и / или да показва реклами за трети страни. Такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на Компанията и Компанията не носи отговорност за връзки и реклами на трети страни. Фирмата предоставя достъп до тези връзки и реклами на трети страни само като удобство за вас и не преглежда, одобрява, следи, одобрява, дава гаранции или не представя никакви представи относно трети страни и връзки. Използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой риск и трябва да прилагате подходящо ниво на предпазливост и дискретност при това. Когато кликнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат условията и правилата на третата страна, включително практиките за поверителност и събиране на данни на трета страна.

Други потребители. Всеки потребител на Сайта носи пълна отговорност за всяко негово Потребителско съдържание. Тъй като ние не контролираме Потребителското съдържание, вие приемате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за никое Потребителско съдържание, независимо дали сте предоставени от вас или от други. Вие се съгласявате, че Компанията няма да носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на такива взаимодействия. Ако има спор между вас и всеки потребител на Сайта, ние нямаме задължение да се включваме.

С настоящото освобождавате и освобождавате завинаги Дружеството и нашите служители, служители, агенти, правоприемници и назначени от и с настоящото се отказвате и отстъпвате всеки спор от минало, настояще и бъдеще, искане, спор, искане, право, задължение, отговорност, действие и причина за действие от всякакъв вид и характер, която е възникнала или възниква пряко или косвено от или свързана пряко или косвено със Сайта.

Бисквитки и уеб маяци.

Както всеки друг уебсайт, www.r-class.bg използва „бисквитки“. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите, и страниците на уебсайта, до които посетителят е имал достъп или е посетил. Информацията се използва за оптимизиране на опита на потребителите чрез персонализиране на съдържанието на нашата уеб страница въз основа на типа на браузъра на посетителите и / или друга информация.

„Бисквитка“.

Google е един от доставчиците на трети страни на нашия сайт. Той също така използва бисквитки, известни като DART бисквитки, за да показва реклами на посетителите на нашия сайт въз основа на посещението им на други сайтове в интернет. Посетителите обаче могат да решат да откажат използването на DART бисквитки, като посетят Политиката за поверителност на рекламите и съдържателната мрежа на Google на следния URL адрес - https://policies.google.com/technologies/ads

Нашите рекламни партньори.

Някои от рекламодателите на нашия сайт могат да използват бисквитки и уеб маяци. Нашите рекламни партньори са изброени по-долу. Всеки от нашите рекламни партньори има своя Политика за поверителност за своите правила относно потребителските данни. За по-лесен достъп, ние ги свързваме с техните Политики за поверителност по-долу.

Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Условия за ползване

Сайтът се предоставя на принципа „както е“ и „както е възможно“, а компанията и нашите доставчици изрично отказват всякакви гаранции и условия от какъвто и да е вид, независимо дали са изрични, подразбиращи се или законови, включително всички гаранции или условия на продаваемост, годност за определена цел, заглавие, тихо наслаждение, точност или неспазване. Ние и нашите доставчици не гарантираме, че сайтът ще отговаря на вашите изисквания, ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки или ще бъде точен, надежден, без вируси или друг вреден код, пълен, легален или безопасно. Ако приложимото законодателство изисква каквито и да било гаранции относно сайта, всички такива гаранции са ограничени по време на деветдесет (90) дни от датата на първото използване.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключване може да не се отнася за вас. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за вас.

Ограничаване на отговорността

В максимална степен, разрешена от закона, в никакъв случай Компанията или нашите доставчици не носят отговорност пред вас или трета страна за загубени печалби, загубени данни, разходи за закупуване на заместващи продукти или всякакви косвени, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни щети, произтичащи от или свързани с тези условия или използването ви, или неспособност да използвате сайта, дори ако компанията е била информирана за възможността от такива щети. Достъпът до и използването на сайта е по ваша преценка и риск и вие ще носите пълна отговорност за щети на вашето устройство или компютърна система или загуба на данни, произтичащи от това.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на отговорност за случайни или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

Срок и прекратяване.

При спазване на този раздел, тези Условия ще останат в пълна сила и в сила, докато използвате Сайта. Можем да спрем или прекратим вашите права за използване на Сайта по всяко време по каквато и да е причина по наша собствена преценка, включително за каквото и да е използване на Сайта в нарушение на тези Условия. След прекратяване на правата ви по тези условия, Вашият акаунт и правото на достъп и използване на Сайта ще се прекратяват незабавно. Разбирате, че всяко прекратяване на Вашия акаунт може да включва изтриване на потребителското Ви съдържание, свързано с Вашия акаунт, от нашите бази данни на живо. Компанията няма да носи каквато и да е отговорност към вас за всяко прекратяване на вашите права съгласно настоящите условия. Дори след като вашите права по тези условия бъдат прекратени, следните разпоредби на тези условия ще останат в сила: раздели 2 до 2.5, раздел 3 и раздели 4 до 10.

Политика за авторско право

Компанията уважава интелектуалната собственост на другите и моли потребителите на нашия Сайт да направят същото. Във връзка с нашия Сайт ние приехме и приложихме политика, зачитаща закона за авторското право, която предвижда премахването на всякакви нарушаващи материали и за прекратяването на потребителите на нашия уебсайт, които са многократни нарушители на правата върху интелектуална собственост, включително авторските права. Ако смятате, че някой от нашите потребители, чрез използването на нашия сайт, незаконно нарушава авторските права (и) в дадено произведение и желаете да премахнете материала, за който се твърди, че е в нарушение, следната информация под формата на писмено уведомление (според до 17 USC § 512 (c)) трябва да бъдат предоставени на посочения от нас агент за авторско право:

физически или електронен подпис;

идентификация на авторските произведения или произведения, за които твърдите, че са нарушени;

идентифициране на материалите на нашите услуги, за които твърдите, че нарушават и че искате от нас да премахнем;

достатъчно информация, която да ни позволи да намерим такъв материал;

вашия адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща;

изявление, че имате добросъвестно убеждение, че използването на спорния материал не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или съгласно закона; изявление, че информацията в уведомлението е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че вие ​​сте или притежателят на авторските права, за които се твърди, че са нарушени, или че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Моля, обърнете внимание, че според 17 U.S.C. § 512 (е), всяко погрешно представяне на съществен факт в писмено известие автоматично подлага страна-жалбоподател на отговорност за щети, разходи и адвокатски хонорари, направени от нас във връзка с писменото уведомление и твърдението за нарушаване на авторски права.

Общи

Тези Условия подлежат на периодично преразглеждане и ако направим съществени промени, можем да ви уведомим, като ви изпратим имейл до последния имейл адрес, който сте ни предоставили и / или чрез видно публикуване на известие за промените в нашия сайт. Вие носите отговорност за предоставяне на най-актуалния ви имейл адрес. Ако последният имейл адрес, който сте ни предоставили, не е валиден, нашето изпращане на електронната поща, съдържаща такова известие, все пак ще представлява ефективно известие за промените, описани в известието. Всякакви промени в настоящите Условия ще бъдат в сила най-рано от тридесет (30) календарни дни след изпращането на известие по електронната поща до вас тридесет (30) календарни дни след публикуването на известието ни за промените в нашия Сайт. Тези промени ще влязат в сила незабавно за нови потребители на нашия Сайт. Постоянното използване на нашия сайт след известие за такива промени ще посочи потвърждението ви за такива промени и съгласието ви да бъде обвързано с условията и условията на такива промени. Решаване на спорове. Моля, прочетете внимателно това Арбитражно споразумение. Това е част от договора Ви с Дружеството и засяга Вашите права. Той съдържа процедури за ЗАДЪЛЖИТЕЛНА АРБИТРАЦИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ И КЛАСОВИ ДЕЙСТВИЯ.

Приложимост на Арбитражното споразумение.

Всички искове и спорове във връзка с Условията или използването на който и да е продукт или услуга, предоставени от Дружеството, които не могат да бъдат решени неофициално или в съда с малки искове, се решават чрез задължителен арбитраж на индивидуална основа при условията на това Арбитражно споразумение. Освен ако не е уговорено друго, всички арбитражни производства се водят на английски език. Това Арбитражно споразумение се отнася за Вас и Дружеството, както и за всички дъщерни дружества, филиали, агенти, служители, предшественици в интерес, правоприемници и възлагания, както и за всички оторизирани или неоторизирани потребители или бенефициенти на услуги или стоки, предоставени съгласно Условията.

Изискване за известие и неформално разрешаване на спорове. Преди всяка от страните да поиска арбитраж, страната трябва първо да изпрати на другата страна писмено известие за спор, описващо естеството и основата на иска или спора и исканото обезщетение. Известие до компанията трябва да бъде изпратено на ул. Филип Тотю 2.  След получаване на известието Вие и Компанията може да опитате да разрешите искането или да оспорите неофициално. Ако вие и Дружеството не разрешите иска или спора в рамките на тридесет (30) дни след получаване на известието, всяка от страните може да започне арбитражна процедура. Сумата на всяка оферта за сетълмент, направена от която и да е от страните, не може да бъде разкрита пред арбитъра, докато арбитърът не определи сумата на решението, на която всяка от страните има право.

Арбитражни правила.

Арбитражът се инициира чрез Европейската арбитражна комисия, утвърден доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, който предлага арбитраж, както е описано в този раздел. Ако ЕAК не е на разположение за арбитраж, страните се споразумяват да изберат алтернативен доставчик на ЕDR. Правилата на Доставчика на ЕРС уреждат всички аспекти на арбитража, освен доколкото тези правила противоречат на Условията. Правилата за арбитраж на потребителите на ЕAA, регулиращи арбитража, са достъпни онлайн на адрес еdr.org или чрез обаждане на ЕАА на 1-800-778-7879. Арбитражът се води от един неутрален арбитър. Всякакви искове или спорове, при които общата сума на търсената награда е по-малка от хиляда евро в ЕС (1000,00 евро), могат да бъдат решени чрез обвързващ арбитраж, който не се явява на явление, по избор на страната, която иска облекчение. За искове или спорове, при които общата сума на исканата награда е хиляда евро (1000,00 евро) или повече, правото на съдебно заседание ще се определя от Арбитражните правила. Всяко изслушване ще се проведе на място в рамките на 100 километра от вашето местожителство, освен ако не пребивавате извън Европейският съюз и освен ако страните не се договорят друго. Ако пребивавате извън ЕС, арбитърът уведомява страните разумно за датата, часа и мястото на всяко устно изслушване. Всяко решение по решението, постановено от арбитъра, може да бъде вписано във всеки компетентен съд. Ако арбитърът ви предостави награда, която е по-голяма от последната оферта за сетълмент, която Дружеството ви е направила преди започването на арбитраж, Дружеството ще ви изплати по-голямата част от решението или  500,00 Евро. Всяка страна поема своите разходи и плащания, произтичащи от арбитража, и плаща равен дял от таксите и разходите на Доставчика на АРС.

Допълнителни правила за арбитраж, основан на неявяване.

Ако е избран неприсъствен арбитраж, арбитражът се провежда по телефон, онлайн и / или се основава единствено на писмени изявления; конкретният начин се избира от страната, която инициира арбитража. Арбитражът не включва лични изяви на страните или свидетелите, освен ако страните не са договорени друго.

Ограничения във времето. Ако вие или Дружеството преследвате арбитраж, арбитражният иск трябва да бъде иницииран и / или поискан в рамките на давността и всеки срок, наложен съгласно Правилата на ЕС за съответния иск.

Правомощия на арбитъра.

Ако арбитражът бъде иницииран, арбитърът ще реши правата и задълженията на вас и Дружеството и спорът няма да бъде консолидиран с други въпроси или ще се присъедини към други дела или страни. Арбитърът има право да предоставя молби, с които се отхвърля изцяло или частично всяка претенция. Арбитърът има право да присъжда парични щети и да предоставя всички непарични средства за защита или обезщетение, достъпни за физическо лице съгласно приложимото законодателство, правилата на ЕС и условията. Арбитърът издава писмено решение и изявление за решение, в което описва основните констатации и заключения, на които се основава решението. Арбитърът има същите правомощия да постановява облекчения на индивидуална основа, каквито би имал съдия в съда. Решението на арбитъра е окончателно и обвързващо за Вас и Дружеството.

Отказ от съдебния процес на журито.

СТРАНИТЕ ТУК ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СИСТЕМАТА И СЪСТОЯНИЕТО ДА СЕ ЯВИТЕ В СЪД И ИМАТ ИЗСЛУШВАНЕ ПРЕД СЪДИЯ ИЛИ ЖУРИ, вместо да изберат, че всички искове и спорове ще бъдат решавани чрез арбитраж съгласно това Арбитражно споразумение. Арбитражните процедури обикновено са по-ограничени, по-ефективни и по-евтини от правилата, приложими в съда и подлежат на много ограничен контрол от съда. В случай, че между вас и Дружеството във всяка държава или съд трябва да възникнат съдебни спорове по дело за освобождаване или налагане на арбитражно решение или по друг начин, ВАС И ДРУЖЕСТВОТО ДА ВСИЧКИ ПРАВА НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ЖУРИ, вместо да изберете, че спорът е решен от съдия.

Отказ от класови или консолидирани действия.

Всички искове и спорове в рамките на обхвата на това арбитражно споразумение трябва да бъдат арбитражни или съдопроизводствени на индивидуална основа, а не на класова основа, а исковете на повече от един клиент или потребител не могат да бъдат арбитражни или спорни съвместно или консолидирани с тези на всеки друг клиент или потребител.

Поверителност.

Всички аспекти на арбитражната процедура са строго поверителни. Страните се споразумяват да запазят поверителност, освен ако законът не изисква друго. Настоящият параграф не пречи на дадена страна да представи пред съда всяка информация, необходима за изпълнение на настоящото споразумение, за изпълнение на арбитражно решение или за искане на обезщетение за обезщетение или справедливо.

Делимост.

Ако някоя част или части от това Арбитражно споразумение се установи, че законът е недействителен или неприложим от компетентния съд, тогава тази конкретна част или части няма сила и действие и се разделя, а останалата част от Споразумението продължете с пълна сила и ефект.

Право на отказ.

Страната, срещу която е предявен искът, може да се откаже от всички права и ограничения, посочени в това Арбитражно споразумение. Този отказ не може да се откаже или да засегне друга част от настоящото арбитражно споразумение.

Оцеляване на споразумението.

Това Арбитражно споразумение ще оцелее след прекратяването на отношенията Ви с Дружеството.

Съд за малки искове

Независимо от това по-горе, вие или Дружеството можете да заведете индивидуален иск в съда с малки искове.

Спешна справедлива помощ.

Както и да е гореизброеното, всяка от страните може да поиска спешно справедливо облекчение пред съд, за да поддържа статуквото в очакване на арбитраж. Искането за временни мерки не се счита за отказ от други права или задължения съгласно настоящото Арбитражно споразумение.

Исковете не подлежат на арбитраж.

Независимо от горното, исковете за клевета, нарушаване на Закона за компютърни измами и злоупотреби, както и за нарушаване или присвояване на патент, авторски права, търговска марка или търговска тайна на другата страна не подлежат на това Арбитражно споразумение.

При всички обстоятелства, при които горепосоченото Арбитражно споразумение позволява на страните да водят спорове в съда, страните се споразумяват да се подчинят на личната юрисдикция на съдилищата, разположени в графство Нидерландия, Калифорния, за такива цели.

Сайтът може да бъде подчинен на Европейските закони за контрол на износа и може да бъде подложен на разпоредби за износ или внос в други страни. Вие се съгласявате да не експортирате, реекспортирате или прехвърляте, пряко или косвено, всички технически данни , придобити от Компанията, или други продукти, използващи такива данни, в нарушение на законите или разпоредбите за износ на ЕС.

Компанията се намира на адреса в раздел 10.8. Ако сте жител на ЕС, можете да подадете жалби до отдела за подпомагане на жалбите на отдела за потребителски продукти на Европейският отдел за потребителски въпроси, като се свържете с тях писмено.

Електронни комуникации.

Комуникациите между вас и Компанията използват електронни средства, независимо дали използвате Сайта или ни изпращате имейли или дали Компанията публикува известия на Сайта или комуникира с вас по имейл. За договорни цели вие (а) се съгласявате да получавате съобщения от Компанията в електронна форма; и (б) се съгласявате, че всички условия, споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Дружеството ви предоставя по електронен път, отговарят на всички правни задължения, които биха изпълнили такива съобщения, ако бяха на твърд текст.

Цялостни Условия.

Тези Условия представляват цялото споразумение между вас и нас относно използването на Сайта. Нашата неизпълнение или прилагане на някакво право или разпоредба на настоящите Условия не действа като отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на секциите в тези Условия са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Думата "включително" означава "включително без ограничение". Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за невалидна или неприложима, останалите разпоредби на тези Условия ще бъдат непроменени и невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за изменена, така че да е валидна и приложима в максималната степен, разрешена от закона. Връзката ви с Дружеството е в отношенията на независим изпълнител и никоя от страните не е представител или партньор на другата. Тези Условия и вашите права и задължения тук не могат да бъдат възлагани, подизпълнители, делегирани или прехвърлени по друг начин от вас без предварително писмено съгласие на Дружеството и всеки опит за възлагане, възлагане на подизпълнител, делегиране или прехвърляне в нарушение на гореизложеното ще бъде нищожен и нищожно. Компанията може свободно да възлага тези Условия. Общите условия, посочени в настоящите Условия, са задължителни за правоприемниците.

Вашата поверителност.

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност.

Авторски права / Информация за търговски марки Copyright ©. Всички права запазени. Всички търговски марки, лога и марки за услуги, показани на Сайта, са наша собственост или собственост на други трети страни. Не е позволено да използвате тези Марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на такава трета страна, която може да притежава Марките.

Информация за връзка

Адрес: България, София 1510

ул. Филип Тотю 2

Имейл: sales@r-class.bg

 

Контакти

SPORT LINE LTD

Bulgaria, Sofia 1510, 2 Filip Totyu str.

Telephone: +359 2 9451505
Mobile: +359 898 682 981
Fax: +359 2 9451506
E-mail: sales@r-class.bg

Нашите партньори
Следвайте ни

 
Бюлетин

Запишете се за нашият бюлетин, за да се информирате за специалните ни предложения и нови дейности

момент...
  Каталог
RC Classic
CL Collection
JW Collection
SL Collection
RC Pleatless
Ballet Slippers
Accessories
Outlet Блог
History of Ballet
World Ballet
Ballet events
Намери магазин
За обувките
За партньори
Събития