Правила и условия

Правила и условия


Правила и условия

Добре дошли в www.r-class.bg!

Тези общи условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта на Sport LIne LTD, намиращ се на www.r-class.bg.

Достъпвайки до този уебсайт, ние приемаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате www.r-class.bg, ако не сте съгласни да приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следващата терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и известие за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ се отнася за вас, лицето, което влезете в този уебсайт и отговаря на общите условия на компанията. "Компанията", "Ние", "Ние", "Нашите" и "Нас" се отнася до нашата компания. „Парти“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за самите нас. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и обмислянето на плащането, необходими за извършване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се отговори на нуждите на клиента по отношение на предоставянето на заявените от компанията услуги, в съответствие с и преобладаващ закон на Нидерландия. Всяка употреба на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той / тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към същото.

Бисквитки

Ние използваме използването на бисквитки. С достъп до www.r-class.bg вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на Sport LIne LTD.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да позволят функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, Sport LIne LTD и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на www.r-class.bg. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от www.r-class.bg за ваша лична употреба, подложени на ограничения, определени в настоящите общи условия.

Не трябва:

Публикувате материали от www.r-class.bg

Продавате, наемете или подлицензирате материали от www.r-class.bg

Възпроизвеждате, дублирайте или копирайте материали от www.r-class.bg

Преразпределяте съдържание от www.r-class.bg

Настоящото споразумение започва от датата на вашето влизане.

Части от този уебсайт предлагат на потребителите възможност да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Sport LIne LTD не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди присъствието им в уебсайта. Коментарите не отразяват мненията и мненията на Sport LIne LTD, неговите агенти и / или свързани с него. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, Sport LIne LTD не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и / или понесени в резултат на каквото и да е използване и / или публикуване и / или поява на коментарите на този уебсайт.

Sport LIne LTD си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и представлявате:

Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласие за това;

Коментарите не нарушават никакви права върху интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;

Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, непристойни или други незаконни материали, които представляват нахлуване в личния живот

Коментарите няма да се използват за привличане или популяризиране на бизнес или по поръчка или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на Sport LIne LTD неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки ваш коментар във всякакви форми и формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание

Следните организации могат да свързват нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;

Търсачки;

Новинарски организации;

Дистрибуторите на онлайн директории могат да свързват нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзката към уебсайтовете на други изброени фирми; 

Акредитирани от цялата страна предприятия, освен да търсят организации с нестопанска цел, търговски центрове за благотворителни организации и групи за събиране на благотворителни фондове, които може да не са хипервръзки към нашия уебсайт.

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, към публикации или друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин не е измамна; б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разгледаме и одобрим други заявки за връзка от следните видове организации:

общоизвестни потребителски и / или бизнес източници на информация;

сайтове на общността;

асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;

онлайн дистрибутори на директории;

интернет портали;

счетоводни, правни и консултантски фирми;

образователни институции и търговски сдружения.

Ще одобрим заявките за връзка от тези организации, ако решим, че: (а) връзката не би ни накарала да изглеждаме неблагоприятно към себе си или към нашия акредитиран бизнес; (б) организацията няма отрицателни записи при нас; в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира отсъствието на Sport LIne LTD, и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, стига връзката: (а) по никакъв начин не е измамна; б) не предполага фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от връзка с нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл до Sport LIne LTD. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да свържете нашия уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към който искате да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да имат хипервръзка към нашия уебсайт, както следва:

Чрез използването на нашето корпоративно име; или

Чрез използване на единния локатор на ресурси, свързан към; или

Чрез използването на всяко друго описание на нашия уебсайт е свързано с това има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Не се допуска използването на логото на Sport LIne LTD или други произведения на изкуството за свързване при отсъствие на лицензионно споразумение за запазена марка.

вградени рамки

Без предварително одобрение и писмено разрешение нямате право да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които възникват на вашия уебсайт. На нито един уебсайт не трябва да се появяват връзки или съответно връзки, които могат да се тълкуват като нецензурни, нецензурни или престъпни или които нарушават, по друг начин нарушават или застъпват за нарушаване или друго нарушение на правата на трети страни.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Политика за поверителност

Запазване на права

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие приемате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да променяме тези условия и тази политика по всяко време. Постоянно свързвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и следвате тези обвързващи условия и условия.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете някаква връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете и да ни уведомите всеки момент. Ще разгледаме молбите за премахване на връзки, но не сме задължени към това или така или да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава на разположение или че материалите на уебсайта се актуализират.

Опровержение

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, ние изключваме всички представителства, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма:

ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;

ограничете или изключете нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;

ограничете някое от нашите или вашите задължения по някакъв начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или

изключете всички наши или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните на отговорност, определени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: а) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, възникнали в договор, при деликт и за нарушаване на законно задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на него се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

Контакти

SPORT LINE LTD

Bulgaria, Sofia 1510, 2 Filip Totyu str.

Telephone: +359 2 9451505
Mobile: +359 898 682 981
Fax: +359 2 9451506
E-mail: sales@r-class.bg

Нашите партньори
Следвайте ни

 
Бюлетин

Запишете се за нашият бюлетин, за да се информирате за специалните ни предложения и нови дейности

момент...
  Каталог
RC Classic
CL Collection
JW Collection
SL Collection
RC Pleatless
Ballet Slippers
Accessories
Outlet Блог
History of Ballet
World Ballet
Ballet events
Намери магазин
За обувките
За партньори
Събития